Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS

Ziņas

Lauksaimniecības tradīciju mantojums-lauku tūrisma piedāvājums

2018-04-04

Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas jau gadu apvienojušās kopīgā Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas pārrobežu projektā “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65), lai iesaistītu lauksaimniecības vēsturisko mantojumu agrotūrismā.

Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam ir lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms ir apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji, privātas kolekcijas un citas vietas, kur var iepazīt  lauku saimniecisko vēsturi un dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības gaitu  no pirmsākumiem līdz mūsdienu praksei.
Mācoties no iepriekšējām paaudzēm, arī no ienācējiem un citām tautām, vēlāk skolojoties un tiecoties pēc visa jaunā, esam no zirga vilkta arkla un kaklā uzkārtas graudu sētuves nonākuši līdz milzu traktoriem, kuri laukus apstrādā, sekojot navigācijai, un ekrānā parāda, cik tonnu labības šodien nokults. Tomēr arī mūsdienu saimnieks ar cieņu un pateicību dažkārt palūkojas pagātnē, neizmet vectēva darināto maizes abru un neatdod veco kuļmašīnu metāllūžņos. Viņš šīs pagātnes liecības labprāt rāda citiem, stāstot stāstu par savas dzimtas uzņēmēja un saimnieka garu.
 
Tas ir arī stāsts gan par Latvijas Brūno, no kuras piena izdodas vienīgais īstais Jāņu siers, gan par "Kaupo" rudziem, gan Dindoņa gurķi. Tas ir arī stāsts par visdažādāko laiku un kultūru ietekmēm, kas atstājušas pēdas mūsdienu lauku dzīvē un lauksaimniecībā - no Livonijas laikiem cauri Hercoga Jēkaba laikmetam, muižām kā saimnieciskās darbības centriem, Latvijas pirmās neatkarības gadiem ar daudziem jauninājumiem lauksaimniecībā, padomju gadiem, kuru atstātā ietekme un liecības kļūst par vēstures mantojumu - līdz pat šodienai. Visi aspekti apkopoti gan īsā, gan garajā versijā, saimnieku staštu veidošanai – te http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/agriheritage/detailed . 
Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma devīze - Ražoju šodien, bet zinu, kā to darīja kādreiz!
 
Jauni maršruti un karte Latvijas un Lietuvas apceļošanai (pieejams arī  http://www.celotajs.lv/agriheritage 
Lai popularīzētu vēsturiskā mantojuma agrotūrisma saimniecības Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas izstrādājušas 10 tūrisma ceļojuma maršrutus, lai veicinātu ceļošanu un ilgāku uzturēšanos Latvijas un Lietuvas laukos.  Seši maršruti paredzēti abu valstu apceļošanai, savukārt četri ir lokāli, piedāvājot katrā valstī divu dienu īsos maršrutus. 
Maršruti veidoti no 2 dienām līdz pat 12 dienām un veicami gan ar automašīnu, gan velosipēdu. Aprakstos iekļautas apskates saimniecības, tuvumā esoši ievērības cienīgi objekti, kā arī ieteiktas nakšņošanas un ēdināšanas vietas. Maršruti pieejami latviešu, lietuviešu, krievu, angļu un vācu valodās. 
 
Drīzumā izdosim karti „VĒSTURISKĀ MANTOJUMA AGROTŪRISMS” Latvijas un Lietuvas apceļošanai ar vairāk kā 100 vēsturiskā mantojuma agrotūrisma saimniecībām Latvijā un Lietuvā, un tajā iezīmēti arī 10 izstrādātie maršruti.
 
3 Praktiskas rokasgrāmatas uzņēmējiem “Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms”
Kā lauku tūrisma uzņēmējam zināt vai viņa saimniecības piedāvājums ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms, kā organizēt apskates ekskursiju un kur smelties iedvesmu jaunu agrotūrisma produktu tapšanai? Lai popularizētu šo produktu un veicinātu jaunu piedāvājumu rašanos, izstrādātas trīs jaunas praktiskas rokasgrāmatas uzņēmējiem, kas pieejamas gan drukātā veidā, gan digitāli http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/762 
 
Rokasgrāmata „Produkta izveidošana” iepazīstina ar vēsturiskā mantojuma pielietojuma iespējām agrotūrismā, tās mērķis ir palīdzēt uzņēmējam izveidot vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu. Rokasgrāmatā saturā iekļauta informācija, kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms un saimniecību piemēri. Padomi produkta izveidošanā - kā sagatavot ekskursiju, degustāciju, kā demonstrēt ražošanas procesu vai iesaistīt apmeklētājus interaktīvā programmā, kas jāņem vērā, uzsākot produkcijas un/vai suvenīru tirdzniecību, kā arī apskatīta nepieciešamā infrastruktūra. Iekļauts arī īss lauksaimniecības un amatu vēsturiskais apraksts, dažādi interesanti fakti, ko izmantot produkta veidošanā.
 
Rokasgrāmata „Produkta kritēriji” ietver agro mantojuma tūrisma produkta vispārējos un specializētos kritērijus un to skaidrojumu ar piemēriem. Saturā atsevišķa sadaļa veltīta piemēriem, uz kā balstoties var veidot agro mantojuma tūrisma produktu. Rokasgrāmata skaidro arī akreditāciju – kā jārīkojas, lai saimniecība iegūtu agro mantojuma specializāciju un varētu lietot atpazīstamības zīmi – specializācijas piktogrammu mārketinga materiālos. Savukārt pielikumā aplūkotas dažas vēsturiskā mantojuma vērtības un lauku saimniecība mūsdienās – apkopoti interviju materiāli ar ražotājiem, kuri pamato tradicionālo vērtību saglabāšanu mūsdienu apstākļos. 
 
Rokasgrāmata “Produkta mārketings” sniedz praktiskus mūsdienīga mārketinga padomus uzņēmējiem kā ieviest tirgū un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu. Šeit apskatītas mērķgrupas – kam un kāpēc interesē vēsturiskā mantojuma agrotūrisms; mārketinga un popularizēšanas pasākumi – izstādes, sadarbība ar organizācijām un medijiem, tūrisma aģentūrām, pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, arī iespiedmateriāli. Rokasgrāmatā nodaļa veltīta e-mārketingam – saturam, reklāmai interneta vidē, e-pasta mārketingam, sociālajiem tīkliem, virtuālā reputācijai un mārketinga kampaņu atdevei.
 
Asnāte Ziemele, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756)
Pasākumi norisinās projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
 
Projekta mērķi
Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt ilgtspējīgu pārrobežu agrotūrisma produktu, kas ir pieejams visā programmas teritorijā Latvijā un Lietuvā, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu, attīstot un popularizējot uz tā balstītus produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt tūristu skaita pieaugumu šajā reģionā. Par pamatu šim agrotūrisma produktam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā un pārtikas ražošanā un pārstrādē.
 
Projekta plānotie rezultāti
1. Lauku kultūras mantojumā balstīts agrotūrisma produkts (50 saimniecības Latvijā un 50 Lietuvā), saistītas 10 tūrisma maršrutos.
2. Izglītojošs atbalsts lauksaimniekiem agrotūrisma produktu veidošanā (produkta kritēriji, 3 rokasgrāmatu komplekts, informatīvie semināri, produkta akreditācija).
3. Mārketinga un popularizēšanas kampaņa.
Kopējais projekta budžets ir 235 881 Eur, no tā 200 499 Eur tiek finansēts no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda.
(http://latlit.eu/)
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par saturu pilnībā atbild “Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 

Pēdējās ziņas

2018-04-04 Brīvdabas muzejā varēs apgūt senās amatu prasmes
2018-03-31 Pasākumi Lieldienu brīvdienās Tukumā un apkārtnē
2018-03-27 Otrajās Lieldienās aicina uz klavesīnistes Ainas Kalnciemas solo koncertu
2018-03-21 Pasažieri autobusos aizmirst pārsteidzošas lietas
2018-03-20 Grupa “Zāle” šonedēļ atklās Liepājas koncertzāles sēriju “Personīgi”
2018-03-20 Simtgades lielkoncertā “LIEPĀJA izAICINA” lielākie svinētāji – jaunieši
2018-03-20 Armands Simsons stāstīs, kā 24 stundās pagūt visu
2018-03-19 Brīvdabas muzeja pasākumi pulcē mazus un lielus
2018-03-19 Ceļotājiem noderīgi izdevumi Suitu zemes un Lībiešu krasta iepazīšanai

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski