Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS

Ziņas

Latvijas tūrisma informācijas centru speciālisti gūst pieredzi Itālijā

2011-10-12

Itālija, kā zināms, ir viens no iecienītākajiem tūristu galamērķiem Eiropā. Roma, Venēcija, Florence un Milāna neprasa komentārus, bet cik daudzi ir dzirdējuši par Ankonu, Urbīno vai Askoli Pičēno pilsētām? Septembra beigās trīs Latvijas tūrisma informācijas centru speciālistēm, kuru pārstāvētie tūrisma centri ir Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas „Lattūrinfo” biedri – Ilzei Millerei no Limbažiem, Vitai Kinderevičai no Jelgavas un Anitai Zušmanei no Valmieras, bija iespēja iepazīt mazāk zināmo Itālijas daļu – Markes reģionu, un noskaidrot, kas ir sociālais tūrisms, kāds ir Itālijas tūrisma informācijas sistēmas modelis un kā tiek organizēta profesionālā izglītība tūrisma jomā. „Lattūrinfo” ik gadu saviem biedriem sniedz iespēju piedalīties pieredzes apmaiņā, jo tas izglīto, paplašina redzesloku un paver iespējas jauniem projektiem.

Markes reģions ar galvaspilsētu Ankonu atrodas Itālijas ziemeļaustrumu daļā, starp Apenīnu kalniem un Adrijas jūru. Kā neslīpēts dārgakmens Markes reģions palicis citu Itālijas reģionu ēnā, jo atrodas „nost no iemītās takas”, tāpēc necieš no pārmērīgas komercializācijas un tūristu pūļiem. No Markes reģiona pērlēm jāmin Urbīno pilsēta - UNESCO kultūras mantojuma renesanses dārgakmens, kur dzimis gleznotājs Rafaēls, Loreto katedrāle ar Svētās Marijas māju, kā arī unikālā Frasasi alu sistēma, kas atklāta tikai 1971.gadā - ar Eiropā lielāko alas velvi un tūkstošiem gadu seniem stalaktītiem un stalagmītiem. Protams, Adrijas jūras piekrastes pludmales ar gleznainiem ciematiem, viduslaiku pilsētiņas kalna galā un patiesi brīnišķīgs ēdiens ir tas, kas piešķir šim reģionam īpašu garšu.

Pieredzes apmaiņas vizītes vadmotīvs bija sociālais tūrisms. Ceļošana ir viens no populārākajiem atpūtas veidiem, bet ne visām sabiedrības grupām tas ir pieejams. Sociālā tūrisma centrā ir cilvēks. Iepazīstoties ar sociālā tūrisma lomu Itālijā, kļūst skaidrs, ka tas vairs nav definējams tik šauri kā noteiktu sabiedrības daļu pārvietošanās vai „nabadzīgais tūrisms”, bet tūrisms pēc būtības ir sociāls visās izpausmēs. Šis tūrisma aspekts veicina mazaizsargāto sabiedrības grupu integrāciju, veicina cilvēku labsajūtu, palīdz mazināt sezonalitāti un radīt darbavietas. Pieredzes apmaiņas programmā tika iekļauti dažādi sociālā tūrisma piemēri. Kā vienu no veiksmīgākajiem jāmin Homēra muzeju Ankonā, kas ļauj cilvēkiem ar redzes traucējumiem iepazīt mākslas vērtības ar taustes palīdzību - tas ir vienīgais šāda veida muzejs Eiropā. Muzejā pieejamas ievērojamu mākslas darbu – skulptūru un miniatūru arhitektūras objektu - kopijas, kam drīkst un pat vajag pieskarties. Kā atzīst muzejā strādājošie brīvprātīgie jaunieši, šeit ir dota unikāla iespēja citkārt aiz stikla esošās skulptūras un mākslus darbus aptaustīt un izzināt. Interesanti, ka lielākā daļa muzeja apmeklētāju ir redzīgie cilvēki, kam tiek dota iespēja attīstīt citas maņas, turklāt šādā veidā tiek veicināta izpratne un tolerance pret atšķirīgo. Muzejā tiek piedāvātas arī izglītojošas nodarbības dažādām mērķgrupām, kas vēlas gūt jaunu pieredzi. Tā kā šajā muzejā tiek nodarbināti arī neredzīgie cilvēki, šeit tiek īstenota sociālā tūrisma būtība - tūrisms ikvienam, tūrisms, kurā iesaistīts ikviens, un tūrisms kopā ar visiem. Latvijā sociālais tūrisms vēl ir salīdzinoši reti lietots termins, bet ikvienam tūrisma nozarē strādājošajam ir svarīgi izprast mazaizsargātu sabiedrības grupu intereses un vajadzības, lai padarītu šo cilvēku dzīvi pilnvērtīgāku.

Obiettivi
Latvijas tūrisma informācijas centru pārstāvēm bija noderīgi iepazīt Markes reģiona tūrisma informācijas centru darbību. Markes reģionu veido 5 provinces, lielākajās pilsētās ir gan reģionālie, gan vietējo pašvaldību finansētie tūrisma informācijas centri. Ankonas TIC darbinieks, stāstot par reģiona reklāmas veidiem, lepojas, ka pasaulē pazīstamais aktieris Dastins Hofmans piedalās Markes reģiona popularizēšanā Itālijā. Lielākā daļa apmeklētāju ir no Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes un Vācijas, vidējais apmeklētāju skaits TICā salīdzinoši neliels - ap 1000 apmeklētājiem gadā. Iespējams, lielāko daļu informācijas apmeklētāji atrod internetā, tūrisma tirgos, ceļojumu aģentūrās. Interesanta ir darba organizācija vienā no TICiem - tajā nodarbināti 7 cilvēki, no kuriem 6 ir no sociālā kooperatīva Zanzibar – tas ir sociāls projekts, kas komplektē cilvēkresursus un palīdz ar darba iespējām nelabvēlīgām vai maznodrošinātām cilvēku grupām. Kooperatīva mērķis ir radīt stabilu un izdevīgu nodarbinātības iespēju cilvēkiem, kuriem draud sociālā atstumtība. Lai to mazinātu, Per raggiungere questo obiettivo la cooperativa sociale Zanzibar ha sviluppato da diversi anni una serie di azioni e interventi volti a favorire l'acquisizione di abilità concrete per il miglioramento dell'inserimento e dell'integrazione nel proprio contesto di vita sociale, lavorativo e comunitario.vairākus gadu garumā Zanzibar ir izstrādājuši pasākumus, lai palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes un nodrošinātu integrāciju darbā un sabiedrībā.

Mērķtiecīga Markes reģiona tūrisma attīstība tika uzsākta 2008. gadā ar vietējās tūrisma sistēmas - zīmola „Marca Anconeta” izveidi, kas apvieno 53 dalībniekus no valsts un privātā sektora, ar mērķi veidot vienotu un spēcīgu tūrisma produktu. Plānots, ka zīmola attīstība un sekmīga koordinācija dalībnieku vidū veicinās teritorijas attīstību tūrisma jomā, mazinās sezonalitāti, sekmēs kvalitatīva pakalpojumu sniegšanu un pieejamību, kur ieguvējs būs gan tūrists, gan vietējais uzņēmējs.

Būtiska loma kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanā ir izglītībai, apmācot tūrismā iesaistītos pakalpojumu sniedzējus un personālu, īpaši jauniešus, kas veido ievērojamu daļu tūrisma jomā nodarbināto. Itālijas izglītības sistēma atrodas nemitīgās pārmaiņās un tiek reformēta, bet šobrīd tūrisma profesionālo izglītību Itālijā nodrošina divu veidu sabiedriskās skolas – Viesnīcu un restorānu profesionālās skolas, kas specializējas transporta, restorānu un viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī Tūrisma tehnikumi, kas fokusējas uz personisko pieeju, lai veicinātu tūristu apmierinātību. Jaunieši, kas vēlas apgūt tūrisma novirzienu, var uzsākt mācības jau no 13 gadu vecuma, kur piecu gadu laikā apgūst dažādus priekšmetus ar specializāciju tūrismā un 2 svešvalodas. Mācību ietvaros tiek īstenotas prakses uzņēmumos un iespēja papildināt zināšanas ārvalstīs, izmantojot ES fondu atbalstu. Itāļi atzīst, ka prakses laikā nepieciešama lielāka sadarbība ar privātā sektora uzņēmējiem, taču dažkārt praksē uzņēmējs nespēj sniegt nepieciešamo apmācību, jo arī pašam nav atbilstošas izglītības tūrisma jomā – trūkst pamatzināšanas gan tūrisma teorijā, gan biznesa vadībā. Interesanti, ka, pieņemot darbā tūrisma informācijas centra darbiniekus, nepieciešams kārtot eksāmenu - tā ir zināma kvalitātes barjera.

Ņemot vērā šī brīža straujos attīstības tempus, arī tūrisma sektorā nepieciešamas daudzveidīgas prasmes un iemaņas. Nenoliedzami, arī Itālijas tūrisma informācijas centros jaunās tehnoloģijas ir būtiski ietekmējušas to darbību – cilvēki daudz vairāk paši izvērtē un izvēlas tūrisma galamērķus, jo internetā pieejamā informācija to brīvi ļauj. Tikai sekojot līdzi laikam un efektīvi izmantojot jaunos komunikācijas kanālus, ir iespējams gūt panākumus tūrisma informācijas izplatīšanā. Un tomēr, aiz jebkuras informācijas ir cilvēks un viņa zināšanas, kas gan Itālijā, gan citviet pasaulē ir nepieciešamas, lai panāktu tūrisma ilgtspējīgu attīstību. Tikpat liels izaicinājums ir panākt tūrisma attīstību un konkurētspēju, salīdzinot ar citām jomām, lai piesaistītu kvalificētu darbaspēku. Šobrīd Itālijā tūrisma joma netiek uzskatīta par ievērojamu peļņu nesošu, lai tajā darboties gribētāju būtu pārliecinošā skaitā.

Šī pieredzes brauciena būtiskākais pienesums ir iespēja „no malas” paskatīties uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti ārvalstu tūristam. Organizējot šādas pieredzes vizītes, ir jārēķinās ar programmas sabalansēšanu, ņemot vērā apskates objektu īpatnības, ceļā pavadīto laiku un mērķa grupas intereses. Līdzīgi kā Markes reģionā, arī Latvijā ir daudz ievērības cienīgu tūrisma resursu, bet svarīgākais – spēt ieinteresēt un aizraut ar pasniegšanas veidu, radot līdzpārdzīvojumu un paliekošas sajūtas. Ir skaidrs, ka tūrisma informācijas centru loma pasaulē ir radikāli mainījusies līdz ar interneta izmantošanu, tomēr cilvēka zināšanas ir pamatā visam. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir arī gūtie kontakti ar Itālijas tūrisma ekspertiem, ko iespējams izmantot kopīgu tūrisma projektu gatavošanā nākotnē. Kā atzīst Anita Zušmane no Valmieras TIC, „ikviena pieredzes apmaiņas vizīte sniedz jaunas zināšanas, kas ne tikai bagātina pašu dalībnieku, bet arī rada idejas, ko piemērot savā ikdienas darbā”.

Pieredzes apmaiņas vizīte tika realizēta Leonardo da Vinci programmas finansēta projekta „Sociālā tūrisma nozīme sabiedrības vienlīdzībai un ilgtspējībai” ietvaros, ko organizēja Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija „Lattūrinfo” sadarbībā ar Itālijas tūrisma ekspertu asociāciju (A.N.E.T.).

Ilze Millere, Vita Kindereviča un Anita Zušmane,
LATTŪRINFO

Pēdējās ziņas

2011-10-12 Ventspils pilsētai sava nauda - venti
2011-10-12 Izsludināts atklātais konkurss par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru Dižkoncerta māksliniecisko koncepciju
2011-10-12 Tiks izdota zīmēta Kuldīgas vecpilsētas pastaigu karte
2011-10-12 airBaltic pasažieru ērtībai piedāvā papildu sēdvietas
2011-10-12 Jaunauces pilī notiks klasiskās mūzikas koncerts „Laiks ir apaļš”
2011-10-12 Latvijā viesosies „Grammy” mūzikas balvas laureāte Ronda Larsone (ASV)
2011-10-11 Latgales tūrisma produkti tiks reklamēti starptautiskajā tūrisma izstādē „INWETEX” Sanktpēterburgā
2011-10-11 Noskaidroti konkursa "Gada balva dizainā 2011" uzvarētāji
2011-10-11 „Brīnumskapis” atgriežas Spīķeru koncertzālē!

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski