Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS

Ziņas

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome atklātā vēstulē aicina Carnikavas novada domi pārskatīt nodevu par tūristu izmitināšanu

2011-07-26

Ekonomikas ministrijas izveidotā Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (LTKP) šodien, 26.jūlijā, nosūtīja atklātu vēstuli Carnikavas domei, iebilstot pret pašvaldības lēmumu ieviest nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu.

LTKP vēstulē norāda uz biežāk piemēroto praksi, kad tūristu nodevu ievieš tur, kur tūristu plūsma ir garantēta (lielajās pilsētās un kūrortos) un nevar ietekmēt ceļotāju interesi un lēmumu par labu citam galamērķim.

Padome uzskata, ka simbolisku nodevu no piesaistītajiem tūristiem varētu iekasēt tikai pēc tam, kad pašvaldība ir veikusi nozīmīgas investīcijas tūrisma infrastruktūras labiekārtošanā un tūrisma mārketingā, sekmējot nozares attīstību. Tāpat padome norāda, ka, atbilstoši Eiropas praksei, no šīs nodevas samaksas tiek atbrīvotas noteiktas personu grupas (bērni, personas ar īpašām vajadzībām u.c.), savukārt nodevas apjoms mainās atkarībā no galamērķī pavadītā laika u.c.

LTKP uzskata, ka Carnikavas domes ieviestā nodeva nav akceptējama gan tās pieņemšanas formas, gan sava satura dēļ, un tā neveicinās tūrisma attīstību novadā. Nodeva ir voluntāra: tā tika ieviesta bez apspriešanas ar komersantiem, kas tika noteikti par tās iekasētājiem, bez tūristu plūsmas apjomu izvērtēšanas un tūristu radītās papildu slodzes uz vidi analīzes.

Domes apsvērums, ka „nodevas ieņēmumi tiks ieguldīti Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanā, sanitārās tīrības nodrošināšanā, tostarp piekrastes joslas uzturēšanā, kā arī tūrisma infrastruktūras attīstībā” nav pieņemams, jo bez iepriekš veiktām investīcijām tūrisma infrastruktūrā Domei nav pamata iekasēt no tūristiem maksu par tās izmantošanu.

LTKP uzsver, ka netika ņemta vērā tūrisma un izmitināšanas biznesa specifika – proti, tas, ka līgumi ar tūrisma aģentiem un operatoriem tiek slēgti jau iepriekšējā gada rudenī, iekļaujot paredzamās pakalpojumu cenas. Tādejādi, ieviešot nodevu piecu darba dienu laikā pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma, tika panākts, ka vismaz šī gada vasaras sezonā nodevas maksāšana izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic no saviem līdzekļiem. Turklāt lēmums atbrīvot pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu par maksu, no nodevas samaksas nostāda tās nevienlīdzīgā situācijā ar privātajiem komersantiem un kropļo konkurenci.

Ņemot vērā izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju negatīvo reakciju, kā arī to, ka lēmuma pieņemšanas gaitā netika pārdomāts, kā Dome kontrolēs komersantu iesniegto datu pareizību un citas formalitātes, LTKP vēstulē apšauba nodevas administrēšanas procesa kvalitāti, kā arī nospraustā mērķa sasniegšanas iespējamību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LTKP aicina Carnikavas novada domi pārskatīt savu 2011.gada 25.maija lēmumu par nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu ieviešanu, pirms tam organizējot apspriešanu ar novada izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem. LTKP biedri vēstulē pauž arī gatavību iesaistīties diskusijā un sniegt savu ieguldījumu konstruktīvā lēmuma pieņemšanā.

Arī EM norāda, ka nav atbalstāma jaunas nodevas ieviešana laikā, kad tūrisma nozare tikai sāk atkopties no ekonomiskās krīzes radītajām sekām. EM, atzīstot pašvaldības tiesības ieviest savā teritorijā šāda veida normatīvos regulējumus, vienlaikus norāda, ka neatbalsta Carnikavas domes sasteigto iniciatīvu ieviest tūrisma nodevu īsi pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma, neņemot vērā izmitināšanas biznesa specifiku.

LTKP atklātā vēstule.

 

Informācijai:
LTKP ir koleģiāla, konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kura veicina tūrisma valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju, tai skaitā pašvaldību un plānošanas reģionu, un privātpersonu, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, sadarbību.

LTKP sastāvs: Ārlietu ministrija; Ekonomikas ministrija; Iekšlietu ministrija; Izglītības un zinātnes ministrija; Kultūras ministrija; Satiksmes ministrija; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Zemkopības ministrija; E-tūrisma asociācija; Kurzemes tūrisma asociācija; Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme"; Latvijas Ekotūrisma savienība; Latvijas Kempingu asociācija; Latvijas Kurortoloģijas asociācija; Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"; Latvijas Muzeju biedrība; Latvijas Piļu un muižu asociācija; Latvijas Profesionālo gidu asociācija; Latvijas Tūrisma aģentu asociācija; Latvijas Tūrisma gidu asociācija; Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija "LATTŪRINFO"; Latvijas Tūrisma izglītības asociācija; Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija; Vidzemes tūrisma asociācija; Latgales plānošanas reģions; Rīgas plānošanas reģions; Vidzemes plānošanas reģions; Zemgales plānošanas reģions; Zemgales tūrisma asociācija; Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas pašvaldību savienība, Biedrība „Apceļo Latviju”, Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs.

Galvenās LTKP funkcijas ir saskaņot tūrisma valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju un privātpersonu intereses un darbību, veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts sociāli ekonomiskās attīstības procesā, atbalstīt Latvijas tūrisma iespēju un pakalpojumu popularizēšanu un reklāmas pasākumus Latvijā un ārvalstīs, koordinēt tūrisma valsts politikas dokumentu īstenošanu. LTKP uzdevumi ir piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē tūrisma jomā un sekmēt to ieviešanu, kā arī atbilstoši kompetencei izvērtēt Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu projektus, kas skar tūrisma jomu.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Pēdējās ziņas

2011-07-26 Kuldīgā brīvdabas kino sāks rādīt 6. augustā
2011-07-26 Mainīs kārtību Igaunijas – Krievijas robežas šķērsošanai
2011-07-26 Rīgas Latviešu biedrības Kluba zālē DIENLILIJU izstāde
2011-07-26 Elektronisks audiovizuāls vakars
2011-07-26 Papildus kultūras piedāvājums XIX Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku laikā
2011-07-26 Pirmoreiz Ozolniekos – novada svētki „Ar saknēm novadā”!
2011-07-25 Maizes diena Āraišu vējdzirnavās
2011-07-21 Iznācis „Alus Avīze” pirmais numurs
2011-07-20 Notiks 2011. gada Latvijas Vīnziņu konkurss

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski