Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS
  Pirmo reizi atjaunotajā Liepājas estrādē skanēs simfoniskās mūzikas koncerts    

Ziņas

Jūrmalā atjaunotas aizsargājamo teritoriju robežas

2009-12-16

Jūrmalas pilsētas dome, lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas” un dabas parkā „Ragakāpa” turpina pagājušajā gadā uzsāktos darbus un atjauno aizsargājamo dabas teritoriju robežas, izvietojot robežstabus, kā arī patvaļīgi izbraukātām meža un pļavu takām priekšā uzstādot koka stabiņus.

 

Dabas parks „Ragakāpa” atrodas Rīgas jūras līča piekrastē starp Bulduriem un Lielupes grīvu. Tā ir viena no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas iekļauta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā NATURA 2000.

 

Dabas parks ir izveidots, lai saglabātu ar vecu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību jūras piekrastē. Dabas parka platība ir 150 ha. Ragakāpa izveidojās Lielupes plūduma maiņas dēļ, kad tā izlauza savu pašreizējo gultni līdz jūrai. Tā rezultātā izveidojās viena no augstākajām kāpām Latvijā, tā ir 12 – 17 m augsta. Dabas parkā redzamas arī zemākas, aprimušas, ar mežu klātas dažāda vecuma un formas jūrmalas kāpas. Tās liecina par šeit notikušo cīņu starp smiltājiem un mežu.

 

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas“ atrodas Jūrmalas pilsētā, tā ir viena no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas arī iekļauta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā NATURA 2000.

 

Tas, ka liegumu veido sešu izolētu teritoriju komplekss abos Lielupes krastos, liecina par biotopu fragmentāciju, kas notikusi Jūrmalas pilsētas atsevišķo daļu vēsturiskās attīstības gaitā. Saglabājušies pļavu fragmenti veido nozīmīgu ekoloģisko koridoru, kas ir dabisks migrācijas ceļš palienes augu un dzīvnieku sugām. Šie Lielupes palienes dabiskie fragmenti ir liecība par apkaimes augu un dzīvnieku valsti. Paliene veidojusies Lielupes palu, kā arī vējuzplūdu laikā upes grīvā ieplūstošo iesāļo Rīgas jūras līča ūdeņu ietekmē. Šo apstākļu kopums veicinājis savdabīga, tikai Lielupes grīvai raksturīga, neatkārtojama sugu kompleksa izveidošanos.

 

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežu apzīmējošais simbols ir „Ozollapa”. Tā ir speciālā informatīvā zīme: zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu. Šo zīmi uzstāda uz staba, kas apzīmē īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežu.

 

Jūrmalas pilsētas dome lūdz ievērot transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumus, dodoties uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tāpat arī aicina visiem kopā saudzēt dabu un nepiegružot to ar atkritumiem.

Pēdējās ziņas

2009-12-16 Jūrmala aktīvi piedalās TAVA rīkotajā akcijā „Redzi, Latvija runā!”
2009-12-16 Jūrmalā rada idejas Jomas ielas perspektīvai attīstībai
2009-12-16 “Rīgas Ziemassvētku koncertā” piedalīsies vairākas jaunās mūzikas zvaigznes
2009-12-16 airBaltic vasaras sezonā sāks lidojumus uz Belgradu, Madridi un Vāsu
2009-12-16 Belavia sāks darbu starptautiskajā lidostā „Rīga”
2009-12-16 Grupa “Iļģi” aicina uz ziemas saulgriežu koncertiem
2009-12-15 Pirmo reizi Jūrmalā tiks izgaismota Mellužu estrāde
2009-12-15 Praktiskā Ziemassvētku grāmata
2009-12-15 Ziemassvētku tirdziņš Ludzā!

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski