Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS

Ziņas

Jaunpieņemto Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģiju aktualizēs ik pēc trim gadiem

2009-06-30

Jūrmala, 30. jūnijs. Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 11.jūnijā apstiprināja Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam, kas ir pašlaik izstrādes stadijā esošās pilsētas attīstības stratēģijas līdz 2029.gadam sastāvdaļa.


Tiks izveidota stratēģijas ieviešanas darba grupa, un reizi trijos gados veiks stratēģijas novērtēšanu un pārskatīšanu.

Stratēģija sastāv no trim savstarpēji saistītām daļām. Analītiskajā daļā ir novērtēta pašreizējā kultūrvides situācija un veikta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze, kā arī Jūrmalas situācija salīdzināta ar situāciju Rīgā, Liepājā un Jelgavā. Stratēģiskajā daļā ir vīzija, prioritātes, mērķi un uzdevumi, kas noteic kultūrvides tālākās attīstības virzienus un nākotnes redzējumu. Rīcības daļā ir izstrādāta rīcības programma, indikatori un stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēma, lai stratēģiju realizētu dzīvē.

Izvirzīta Jūrmalas vīzija: starptautiski pazīstams kūrorts ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi, bagātu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kas veido pievilcīgu dzīves, darba un atpūtas vidi pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem. Nosauktas četras attīstības prioritātes: kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana nacionālā un starptautiskā mērogā, kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras attīstība, kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras norišu organizēšana un popularizēšana, kā arī kultūras jomas speciālistu kapacitātes attīstība.

Lai vīzija kļūtu par realitāti, ir izvirzīti pieci galvenie mērķi: 1) pilsētas kā nozīmīga valsts kultūras centra popularitātes un atpazīstamības pieaugums nacionālā un starptautiskā mērogā; 2) kultūras pasākumu skaita pieaugums un vienmērīgs piedāvājums ārpus vasaras sezonas; 3) muzeju, bibliotēku, kultūrvēsturisko vietu apmeklētāju skaita pieaugums; 4) investīciju pieauguma dinamika publiskajā sektorā kultūras nozarē; 5) kultūras tūrisma produktu pieaugums.

Detalizēti ir izstrādāti mērķu piepildīšanai veicamie uzdevumi, grupējot tos sešās grupās: 1) pilsētas tēla kā daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras norišu, bagātas kultūrvides attīstīšana un popularizēšana nacionālā un starptautiskā mērogā; 2) kultūrvides sakārtošana un kultūrvēsturisko objektu aizsardzības veicināšana; 3) vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšana dažādās kultūras nozarēs; 4) kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras sakārtošana, materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveide un pieejamības veicināšana; 5) kultūras nozares cilvēkresursu attīstība – prasmju pilnveide; 6) pilsētas iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības sekmēšana par kultūrizglītību un  kultūras norisēm.

Ir izstrādātas četras rīcības programmas. Infrastruktūras attīstības programma paredz, piemēram, pašreizējo kultūras iestāžu rekonstrukciju, kā arī sabiedriskā kompleksa Pils ielā 1 (mūzikas skola, mākslas skola, centrālā bibliotēka) būvniecību, Jūrmalas Motormuzeja būvniecību, piejūras brīvdabas kinoteātra izveidi, pāļu mola izbūvi Rīgas jūras līcī un citus darbus. Cilvēkresursu attīstības programmā akcents likts uz darbinieku vajadzību izpēti un apmācību finanšu, projektu vadības, mārketinga, viesmīlības kultūras un citos jautājumos. Arī pakalpojumu attīstības programmā liels uzsvars likts uz koncepciju izstrādi, pētījumiem un informatīvu materiālu sagatavošanu. Mārketinga programmā savukārt noteikts, ka līdz 2011.gadam izstrādājama pilsētas mārketinga stratēģija, izceļot Jūrmalas nišu, atšķirības un piedāvājumu citu Baltijas jūras reģiona pilsētu vidū. Paredzēts arī, ka līdz 2013.gadam tiks izstrādāta kultūrvides mantojuma saglabāšanas un attīstīšanas programma.

Stratēģiju, pamatojoties uz Pasaules Bankas vietējās ekonomikas attīstības metodoloģiju, izstrādāja konsultāciju uzņēmums SIA „DEA Baltika”. Lai nodrošinātu sabiedrības ieinteresēto pušu iesaisti stratēģijas sagatavošanā un panāktu vienotu izpratni par attīstības tendencēm un nākotnes redzējumu, izstrādē piedalījās Kultūras ministrijas, domes un tās kultūras iestāžu speciālisti, kā arī notika sabiedriskā apspriešana.

Ar Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam pilnu tekstu var iepazīties mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā par pašvaldību.

 

Pēdējās ziņas

2009-06-30 Jūrmalas dome pieņēmusi pirmo Latvijā sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju
2009-06-30 airBaltic sāk tiešos lidojumus no Rīgas uz Ženēvu
2009-06-29 Atpūtas, piedzīvojumu un labu emociju diena ģimenēm, draugiem un dabas mīļotājiem
2009-06-26 Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs liepājniekiem piedāvā ekskursijas
2009-06-26 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" šogad plāno vismaz 1,5 miljonus latu lielu peļņu
2009-06-26 airBaltic nav nodokļu parādu
2009-06-26 Uz Pētera Upīša dārzu - garšot saldos ķiršus!
2009-06-26 29. jūnijā Pētera baznīcā kamerkoris "Ave Sol" atskaņos 1973. gadā aizliegto koncertprogrammu
2009-06-25 Pirms ceļojuma uzsākšanas, apdrošinies bez maksas! Eiropas veselības apdrošināšanas karte

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski