Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS
Atpūta, hobiji

Valsts meža dienests Latvijā veic medību saimniecības stāvokļa kontroli un medību reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību.

 

 
Valsts meža dienests ik gadus, iesaistot medību tiesību lietotājus, organizē medījamo dzīvnieku uzskaiti. Tā tiek veikta pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātas kārtības.
 
Uzskaitītas tiek visas 17 medījamo zīdītāju sugas, bet no medījamiem putniem tikai tās sugas, kurām populāciju lielumu neietekmē sezonālās migrācijas - medņi, rubeņi un mežirbes. Kopā skaits ik gadus tiek vērtēts 20 medījamo dzīvnieku sugām. Uzskaites pamatplatība jeb teritoriālā uzskaites vienība, kurā VMD darbinieki veic uzskaiti ir ne mazāka par 5000ha, un šajā teritorijā ietilpst nedalīti medību iecirkņi ar līdzīgu limitēto medījamo dzīvnieku populāciju blīvumu. Valstī kopumā uzskaites datu apkopošanu un analīzi veic Valsts meža dienesta Medību daļa.
 
Nozīmīgākajām medījamo dzīvnieku sugām nosaka lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu. Lai nodrošinātu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu administrēšanu, Valsts meža dienests ik gadus pirms lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita apstiprināšanas rīko apspriedes ar medību tiesību lietotājiem, veic medību atļauju sagatavošanu un izsniegšanu, datu apkopošanu par nomedītajiem dzīvniekiem, datu apkopošanu par bojā gājušiem medījamiem dzīvniekiem, kā arī medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto postījumu uzskaiti.
 
Nomedīšanas apjomu administrēšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu ekoloģiski pamatotu īpatņu skaitu populācijās, samazinātu pretrunas starp medību saimniecību un citu nozaru interesēm medījamo dzīvnieku vai pašu medību nodarīto zaudējumu dēļ un veicinātu ilgtspējīgas medību saimniecības attīstību.
 
Pirms attiecīgās sugas medību termiņa sākuma Valsts meža dienests izsniedz limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas (stingrās uzskaites veidlapas) medību tiesību lietotājiem. Pēdējos gados mednieki saņem ap 100 000 atļauju limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanai. Vienas medību sezonas laikā Valsts meža dienests izsniedz arī aptuveni 23000 mednieku sezonas kartes.
 
Lai drīkstētu medīt, vispirms jākļūst par mednieku. Pamatojoties uz Medību likumu, mednieka apliecību izsniedz VMD teritoriālajās struktūrvienībās un centrālās administrācijas telpās Rīgā pēc tam, kad nokārtots teorētiskais un praktiskais eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā. Mednieku eksaminācijas komisijas apstiprina Valsts meža dienests. Eksaminācijas komisiju darbību nodrošina VMD, iekasējot Ministru kabineta noteikto valsts nodevu par eksāmena kārtošanu un mednieka apliecības sagatavošanu. Vēl mednieka apliecības saņemšanai nepieciešams apliecinājums no Valsts policijas, ka pretendentam nebūs liegts iegādāties un lietot medību šaujamieročus.
 
Arī ārvalstu pilsoņi ir tiesīgi medīt mūsu valstī, ja ir viņi saņēmuši savā valstī izdotu mednieka apliecību un VMD izsniegtu atļauju medīt Latvijā. Ārvalstu medniekiem medīšanas atļaujas tiek izsniegtas VMD centrālajā administrācijā un teritoriālajās struktūrvienībās. Gadā medīšanai Latvijā tiek izsniegtas atļaujas vairāk kā 1000 ārzemniekiem. Ja ārvalstu pilsonis vēlas Latvijā ievest medību ieroci, tas noteiktā kārtībā jāreģistrē Valsts policijā un ieroča ievešanas pamatojums ir VMD izsniegtā medīšanas atļauja.
 
 
uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski