Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS
Atbildības ierobežojums

Producents neuzņemas atbildību par portālā Tours.lv publicētās informācijas precizitāti un šīs informācijas izmantošanas sekām.

Producents neatbild par Tours.lv apakšdomēnos izvietoto mājas lapu saturu un funkcionēšanu, ja ar to īpašniekiem noslēgtajos līgumos nav atrunāts citādāk.

Katrs, kurš publicē informāciju Tours.lv, pats ir pilnā mērā atbildīgs par tās atbilstību starptautiskajai un LR likumdošanai; Producents par to neatbild.

Producents nenes atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas kādai personai var rasties saistībā ar portāla Tours.lv funkcionēšanu vai tās traucējumiem, ja vien ar šo personu nav noslēgti līgumi, kuros atrunāts citādāk.

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski